Tiêu chuẩn hoá công việc cho nhân viên kinh doanh

Ngày nay khi Salesman vào một công ty mới để làm không biết được chính xác mình sẽ làm những gì? và làm như thế nào để đáp ứng công việc của công ty, đạt doanh số thường xuyên và khách hàng hài lòng. Có nhiều công ty sẽ gởi bản mô tả công việc, quyền hạn và trách nhiệm của Sales chứ không phải những tiêu chuẩn hoá từng công việc mà Sales phải làm.

Để đạt được việc đó Công ty Quý Phạm đã nghiên cứu và đưa ra khoá học: Tiêu chuẩn hoá công việc cho Sales.

Tiêu chuẩn hóa công việc là những công việc, những công cụ, những template cụ thể để Sales có thể hiểu, sử dụng phục vụ khách hàng nhằm nhất quán, đồng nhất các công việc của bộ phận Sales – bộ phận chính làm nên doanh thu cho doanh nghiệp.

Trong một doanh nghiệp đội ngũ Sales 20% là giỏi, 60% là trung bình và 20% là yếu. Tiêu chuẩn hoá công việc sẽ hệ thống hoá công việc của Sales và giúp cho đội ngũ trung bình và yếu có thể đạt được giống như đội ngũ Sales giỏi.

Tiêu chuẩn công việc của Sales hiện nay không chỉ nằm ở doanh số mà còn nằm ở khả năng thu hút các khách hàng trung thành và mở rộng thị trường. Hiểu được điều này, người làm Sales hiểu được công việc mình làm, từ đó điều chỉnh hướng đi phù hợp, tăng hiệu quả công việc. Đối với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, hiểu biết về tiêu chuẩn hóa công việc Sales giúp công ty  đánh giá đúng được năng lực nhân viên, chọn lựa được những cá nhân tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Đối tượng tham gia 

Giám đốc công ty Start up

Quản lý đội Sales

Nhân viên Sales, Marketing, Phát triển thị trường

Phòng nhân sự của công ty.

Nội dung event

Xác định tất cả các công việc liên quan đến Sales

Phân tích độ ưu tiên và thiết kế chuẩn hoá công việc cho Sales

Phương pháp triển khai tiêu chuẩn hoá công việc

Kết quả đạt được sau event

Xác định được tiêu chuẩn công việc của một Sales

Phương pháp thực hiện công việc hiệu quả

Cách cải thiện tiêu chuẩn theo thị trường

Start Time

6:00 Chiều

29/12/2020

Finish Time

10:00 Chiều

30/12/2020

Address

1066 Trường Sa, Quận 3, HCM

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *