Showing 1-8 of 8 results

Tiêu chuẩn hoá công việc cho nhân viên kinh doanh

26/12/2020
0

Tiêu chuẩn công việc của Sales hiện nay không chỉ nằm ở doanh số mà còn nằm ở khả năng thu hút các khách hàng trung thành và mở rộng thị trường. Hiểu được điều này, người làm Sales hiểu được công việc mình làm, từ đó điều chỉnh hướng đi phù hợp, tăng hiệu quả công việc. Đối với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, hiểu biết về tiêu chuẩn hóa công việc Sales giúp công ty  đánh giá đúng được năng lực nhân viên, chọn lựa được những cá nhân tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.