24
January
tieu-chuan-hoa-cong-viec-Sales
Tiêu chuẩn hoá công việc cho Sales
6:00 pm - 9:00 pm
59 Tú Xương, Quận 3, HCM

Ngày nay khi Salesman vào một công ty mới để làm không biết được chính xác mình sẽ làm những gì? và làm như...