30
December
tieu-chuan-hoa-cong-viec-Sales
Tiêu chuẩn hoá công việc cho nhân viên kinh doanh
6:00 pm - 10:00 pm
1066 Trường Sa, Quận 3, HCM

Tiêu chuẩn công việc của Sales hiện nay không chỉ nằm ở doanh số mà còn nằm ở khả năng thu hút các khách...