team-3

Phạm Quang Quý

Thông tin Trainer: Phạm Quang Quý

  • 16 năm kinh nghiệm trong ngành Sales & Marketing, 10 năm kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy.
  • Sáng lập Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quý Phạm
  • Tham gia vị trí Quản lý cấp cao điều hành nhiều hoạt động chức năng của doanh nghiệp: Sales, marketing, nhân sự, quản lý kênh phân phối, tư vấn, phát triển kinh doanh.
  • Nắm giữ vị trí Giám Đốc kinh doanh nhiều công ty

Other Members