Trong bất kỳ một tổ chức nào phòng kinh doanh là phòng cực kỳ quan trọng là phòng có thể trả lương cho Giám đốc, trả lương cho nhân viên và đem doanh số, lợi nhuận về cho công ty.

Trải qua nhiều năm tham gia vào các công ty lớn, nhỏ trong và ngoài nước với vai trò quản lý đội ngũ kinh doanh và hệ thống hoá phòng kinh doanh. Quy Pham Co.,Ltd đã nghiên cứu đưa ra các phương pháp luận thực tiễn trong việc quản trị đội ngũ kinh doanh (Sales) và bán hàng bằng phương pháp khoa học.

Do đó, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng và hệ thống Phòng Kinh Doanh bài bản và chuyên nghiệp

Tuyển dụng:

Sales Coach:

1. Bộ từ điển năng lực cho Sales (KEEFIAS) 1. Chiến lược cho phòng kinh doanh
2. Viết bảng mô tả công việc cho từng vị trí Sales (JA) 2. Kế hoạch chạy doanh số phòng kinh doanh
3. Viết bảng mô tả tuyển dụng cho từng vị trí sales (JD) 3. Đào tạo kỹ năng Sales: chủ động, hiệu quả, chuyên nghiệp
4. Xây dựng KPI theo từng vị trí Sales (KPI)  4. Các công cụ bán hàng: Email, Cold Call, Facebok, LinkedIN, Events, Face to Face, Meeting …

Sales Framework:

Apply to CRM:

1. Xây dựng và chuẩn hoá qui trình, biểu mẫu, hoạt động phòng kinh doanh  bài bản, chuyên nghiệp. 1. Ứng dụng các qui trình, qui định, biểu mẫu
2. Hệ thống hoá phòng kinh doanh: (Plan) Kế hoạch->(Do) Hoạt động->(Check) Kiểm tra->(Adjust) Điều chỉnh phù hợp . 2. Đưa hoạt động Sales vào trong hệ thống CRM (Sales Process, Sales Activities, Sales Pipeline, Sales Forecast, Sales Funnel, Sales Cycle …)

Quy Pham Co.,Ltd là một trong những đơn vị Tư vấn và Thiết kế kinh doanh (Sales Design) tiên phong ở Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và hiệu quả cao.

Trong những năm qua,  Công ty Quy Pham Co.,Ltd đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý phòng kinh doanh chuyên nghiệp, Tuyển dụng và Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt nam.

Ban lãnh đạo Quy Pham Co.,Ltd với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam phát triển phòng kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và bền vững.