Thiết kế hệ thống hoá kinh doanh cho doanh nghiệp là việc làm đầy thú vị và thử thách. Nó đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Ban Lãnh đạo của doanh nghiệp kết hợp với những nền tảng chuẩn trong hệ thống tư vấn của Sales Design sẵn có. Tất cả để tạo thành hệ thống cho doanh nghiệp tự vận hành và cải tiến phòng kinh doanh của mình

Giá trị cốt lõi về trọng tâm thiết kế

Đơn giản hoá

Thiết kế hệ thống theo triết lý đơn giản. Tất cả mọi người dễ hiểu và triển khai dễ dàng.

Tiêu chuẩn hoá

Thiết kế và chuẩn hoá tạo nên một nền tảng ổn định giúp Phòng kinh doanh hoạt động bài bản và chuyên nghiệp

Hệ thống hoá

Thiết kế phải được hệ thống theo phương pháp khoa học được chia làm 02 phần:

  • Cố định (Fixed): Đây là nền tảng ổn định, là khung sườn cho Phòng kinh doanh áp dụng vào trong việc bán hàng của mình
  • Linh động(Flexible): Đây là phần bộ phận Kinh doanh sáng tạo đưa vào các thông tin, thông điệp và tiếp cận ngoài thị trường của mình đắp vào khung sườn (Cố định ở trên) tạo thành hệ thống hoá riêng của Phòng kinh doanh mình.

Giá trị cốt lõi về trọng tâm hợp tác

  • Tư duy cùng thắng WIN – WIN.
  • Minh bạch -> Chuyên nghiệp -> Cam kết

Sales Design cam kết sẽ cùng đồng hành và phát triển với doanh nghiệp: Nghe chủ động -> Tư vấn trọng tâm -> Tận tâm phục vụ vừa đủ, tốt đẹp.